TOLA TOLA TEKSTİL SAN. LTD. ŞTİ.
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

 

Tola Tola Tekstil San. Ltd. Şti. (“Tola Tekstil” ya da “Şirket”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 

1.      Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
KVKK uyarınca, Tola TolaTekstil olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. Web sitemiz 18 (on sekiz) yaşından küçük çocukların kullanımı için değildir. Bu sebeple bu yaş grubuna giren ilgili kişilerin kişisel verileri toplanmamaktadır.

 

2.      Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Şirketimizin işletmesel faaliyetlerinin, iş ilişkilerimizin ve insan kaynakları süreçlerinin yürütülebilmesi (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Grup Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b), ilgili kişilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ürün ve hizmetlerin sizlere en uygun biçimde sunulabilmesi, pazarlama ve teknik süreçlerin devamı, Şirketin ticari güvenliğinin sağlanabilmesi çalışmalarımızın yürütülebilmesi gibi kapsamlarda işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Tola Tekstil tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; [www.tolatola.com.tr] internet adresinden “Tola Tekstil Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına” ulaşabilirsiniz.

 

Önemle belirtmek isteriz ki, Şirket olarak, e-posta ya da SMS yoluyla kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel verileri asla talep etmemekteyiz. Kişisel verilerinizin çalınmasına ve kötü amaçlı kullanılmasına yönelik bu yönteme "Pishing” adı verilmekte olup, Şirketimizden gelmiş gibi görünen, ancak kişisel verilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda lütfen yanıt vermeyiniz.

 

 

Tola Tola Tekstil olarak, reklam, kampanya, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına sayılan kişisel verilerin işlenmesine ve bu kapsamda formda ve aşağıda belirtilmiş yöntemlerle irtibata geçilmesine, yine elektronik şekilde açık rıza veriyorum.